ژنوگرام متمركز مبتني بر نظريه دلبستگي (گسترش نظريه دلبستگي) كتاب كار


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب كار ژنوگرام متمركز مبتني بر نظريه دلبستگي راهنماي همه بالينگراني است كه در پي ادغام پژوهش و نظريه سيستم‌ هاي خانواده در كار باليني و بسط استفاده سنتي خود از ژنوگرام هستند. اين كتاب با عنايت ويژه به فرآيند‌هاي انتقال بين نسلي و با تاكيد بر ايجاد پيوند درماني با سيستم - درمانجو، مجموعه‌اي از ابزار‌هاي نقشه‌ كشي و زمان‌بندي و روش‌شناسي جديدي را ارائه مي‌ كند. نويسندگان براي ترغيب خوانندگان به انديشيدن و تحكيم يادگيري مفاهيم اصلي، تمرين‌هاي مفيد و مبتني بر نظريه، و فرآيند‌هاي بصري ارائه كرده‌اند تا درمانگران و درمانجويان الگو‌هاي پيچيده سيستمي بين‌نسلي خود را بهتر درك كنند. همچنين اين تمرين‌ها به درمانگران كمك مي‌كنند دست به خود كاوي بزنند و اتحاد درماني را تسهيل كنند. ژنوگرام ابزار مهمي در كاربست خانواده‌درماني سيستمي است، لذا كتاب حاضر به همه درمانگران كاركشته و تازه‌ كار كمك مي‌كند ملاحظات سيستمي را در كار باليني به كار گيرند و براي ارزيابي و طراحي مداخله براي درمان جويان از نظريه‌هاي دلبستگي و سيستم‌ها استفاده كنند.

77,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما