توقف تنبيه بدني (راهنماي درمانگران و متخصصان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نتايج بيش از يك قرن تحقيقات در كشورهاي مختلف جهان گواه آن بوده است كه تنبيه اعم از جسماني يا رواني در كاهش احتمال بروز يك رفتار نامطلوب يا ناهنجار اثرگذار نمي‌باشد. متأسفانه هنوز در دهۀ سوم هزارۀ سوم در اغلب كشورهاي دنيا، با وجود تحقيقات بسيار زيادي در مورد عوارض تنبيه و نيز عدم اثربخشي آن، والدين و معلمان در تربيت و آموزش كودكان و دانش‌آموزان از تنبيه استفاده مي‌كنند. در اين كتاب به 14 مداخلۀ درماني براي پيشگيري و درمان مشكلات ناشي از تنبيه بدني پرداخته شده است. برخي از اين مداخلات و روش‌هاي درماني در سطح فردي و برخي در سطح اجتماعي قابل استفاده هستند. نويسندگان كتاب خاطرنشان كرده‌اند اثربخشي هر برنامه در كاهش استفادۀ از تنبيه بدني مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين معتقدند كه مداخلات و درمان‌هاي موجود در اين كتاب براي مشاوران و روان‌شناسان باليني كه با خانواده‌هاي خاص يا گروه‌هايي از خانواده‌ها كار مي‌كنند، درمانگراني كه اميدوار هستند به‌طور گسترده‌اي فرزندپروري درست را ارتقا دهند و سياست‌گذاراني كه در صدد هستند همۀ اشكال خشونت عليه كودكان را در سطح ملي كاهش دهند، مفيد خواهد بود. مطالعه و كاربرد تكنيك‌ها و روش‌هاي مداخله‌اي اين كتاب، راهنماي بسيار خوبي براي روان‌شناسان، مشاوران، معلمان و والدين عزيز مي‌باشد.

قیمت محصول:

54,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما