جك ما (درسي از اعتماد افتخار و شكوفايي)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

افرادي كه به درجات بالا رسيده‌اند و قله را فتح كرده‌اند. چگونه‌اند؟ چرا چنين موفقيت‌هايي وسوسه‌ كننده است؟ راز موفقيت آن‌ها چيست؟ من فكر مي كنم به اين دليل است كه ما هميشه به دنبال جرقه‌اي هستيم كه در درون ما انگيزه‌اي ايجاد كند و چون در اعماق وجود خويش مي‌دانيم كه ما براي چه به اين دنيا آمده‌ايمء اما نمي‌دانيم چطور و چگونه بايد به آن نقطه برسيم. در دنياي امروز مشخص شده است كه بهترين راه براي پيدا كردن آن جرقه درونيء مشاهده مسيري است كه ديگر افراد موفق طي كرده‌اندء اما از آن‌جايي كه هيچ دو نفري جرقه دروني يكساني ندارندء نما‌توانيم همه تكه‌هاي پازل خودمان را در يك نقطه پيدا كنيم. پس بايد مانند انسان‌هاي موفق كه ذاتا كنجكاو هستندء تا زماني كه مسير خود را پيدا نكرده‌اندء دست از تلاش بر نمي‌دارندء ما نيز با تلاش فراوان براي رسيدن به هدف خود به سمت جلو حركت كنيم.

18,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما