از كار كردن با تو لذت مي‌برم (كافه كارفرما)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

موضوع اصلي اين كتاب حول مفهومي به نام «تجربه كاركنان» مي‌گردد و در فصول متفاوت آن كه با سرفصل‌هاي: انقلابي در تجربه كاركنان، محر‌ك‌هاي تجربه كاركنان، محيط فيزيكي، محيط تكنولوژيكي، محيط فرهنگي، 9 گونه از سازمان‌ها، حلقه طراحي تجربه كاركنان، چرخه زندگي كاركنان، لحظات مهم يا لحظات اثرگذاري، لحظات مهم و تجربه كاركنان، هرم تجربه كاركنان، درس‌هاي از شركت Airbnb، از كجا شروع كنيم، نمونه‌هاي ديگر از اقدامات تجربه كاركنان، جايگاه مديريت تجربه كاركنان در فرايند مديريت منابع و در انتها حس ارزشمندي مي‌باشد، پيرامون محيط‌هاي موثر بر شكل‌گيري اين تجربه بحث و بررسي خواهد شد.

120,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما