از کار کردن با تو لذت می‌برم (کافه کارفرما)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

موضوع اصلی این کتاب حول مفهومی به نام «تجربه کارکنان» می‌گردد و در فصول متفاوت آن که با سرفصل‌های: انقلابی در تجربه کارکنان، محر‌ک‌های تجربه کارکنان، محیط فیزیکی، محیط تکنولوژیکی، محیط فرهنگی، 9 گونه از سازمان‌ها، حلقه طراحی تجربه کارکنان، چرخه زندگی کارکنان، لحظات مهم یا لحظات اثرگذاری، لحظات مهم و تجربه کارکنان، هرم تجربه کارکنان، درس‌های از شرکت Airbnb، از کجا شروع کنیم، نمونه‌های دیگر از اقدامات تجربه کارکنان، جایگاه مدیریت تجربه کارکنان در فرایند مدیریت منابع و در انتها حس ارزشمندی می‌باشد، پیرامون محیط‌های موثر بر شکل‌گیری این تجربه بحث و بررسی خواهد شد.

120,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: