زن بودن (به زنانگي خود تحقق بخشيد و عشق را بيابيد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب رويكردي استثنايي نسبت به زنانگي ترسيم مي‌كند ، به زنان چهارچوب ذهني صحيحي براي پيوند خوردن با مرد مي‌دهد و به تفاوت‌هاي روان‌شناسانه و بيولوژيكي ميان جنسيت‌ها مي‌پردازد و حاوي مباحثي است كه مخاطب آن فقط زنان نيستند . آگاهي تمامي زنان و مردان از مباحث اين كتاب ، ضرورت امروز زيستن است.

قیمت محصول:

65,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما