تو هماني كه مي‌انديشي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين سخن كه «هركس آنچنان است كه در دل خود فكر مي‌كند» نه تنها همة هستي انسان را دربر مي‌گيرد، بلكه چنان جامع است كه بيرون مي‌رود و بر همة اوضاع و شرايط زندگي دست مي‌گذارد. حقيقتاً انسان همان است كه مي‌انديشد و منش او حاصل جمع تمام انديشه‌هاي اوست. تو هماني كه مي‌انديشي كه نزديك به صد سال كتابي پرفروش بوده، اثري نيرومند در زمينة تحول خويشتن يا خودياري است.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما