تو هماني كه مي‌انديشي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين سخن كه «هركس آنچنان است كه در دل خود فكر مي‌كند» نه تنها همة هستي انسان را دربر مي‌گيرد، بلكه چنان جامع است كه بيرون مي‌رود و بر همة اوضاع و شرايط زندگي دست مي‌گذارد. حقيقتاً انسان همان است كه مي‌انديشد و منش او حاصل جمع تمام انديشه‌هاي اوست. تو هماني كه مي‌انديشي كه نزديك به صد سال كتابي پرفروش بوده، اثري نيرومند در زمينة تحول خويشتن يا خودياري است.

20,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما