در ستايش پياده‌روي (هر بار يك قدم)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين در ذات همه ماست كه پايي را پس از پاي ديگر روي زمين بگذاريم و سفري را به قصد كشف دنياي بيرون آغاز كنيم. اما با اين كه پياده‌روي فعاليتي جهاني استء هر يك از ما آن‌ را با ديگري تجربه مي كنيم. براي ارلينگ كاگه - كاوشگر مشهور - راه رفتن هم پاي طبيعي خلاقيت است: مجالي براي انديشيدن. پياده‌روي همچنين پادزهري‌ست براي شتابي كه به زندگي‌مان داده‌ايمء به اصراري كه بر عجله كردن داريم و انجام شتابان و بي دقت همه كارهاي‌مان. اكنون پياده‌روي كردن راديكال‌ترين كاري است كه مي‌توانيم انجام دهيم. بقراط - پدر پزشكي مدرن - 2400 سال پيش اين حقيقت را درك كرده بود. او در مورد درمان غلط هشدار داده و تاكيد كرده بود هيچ دارويي نمي‌تواند اثري به گستردگي قراردادن يك پا جلوي پاي ديگر داشته باشد:(( پياده‌روي بهترين دارو براي انسان است.)) من اعتقاد دارم پياده‌روي در سلامت انسان از هر نوع دارويي كه در طول تاريخ استفاده شده موثرتر است.

31,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما