دل‌شكستگي (مدرسه زندگي)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

چه شب ها كه در آغوشش به خواب مي‌رفتم. و چه روزها كه از دلواپسي‌هايم برايش مي‌گفتم..... احساسات هم را درك مي‌كرديم... او بهترين دوستم بود... احساس مي‌كنيم يك بخش اساسي از وجودمان در هم شكسته است. نمي‌توانيم راحت توضيح دهيم كه چه مي‌كشيم. گاهي، براي چند ساعت، به نظر مي‌رسد كه انگار با اين موضوع كنار آمده‌ايم. بعد ناگهان يادمان مي‌آيد كه چه چيزي را از دست داده ايم و دنيا بر سرمان خراب مي‌شود. بارها از خودمان مي‌پرسيم چرا تركم كرد؟ احساس مي‌كنيم عيب از ما بوده. مگر چه كار كردم؟ در اين كتاب با پيش كشيدن مباحثي از روانشناسي، تاريخ، و مقداري فلسفه نشان مي دهيم كه اين درد مختص ما نيست، هنوز دوست داشتني هستيم و دوام خواهيم آورد، و حالمان خوب خواهد شد و مي‌توانيم رابطه جديدي را از سر بگيريم.

24,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما