من هشتمين آن 7 نفرم


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

سگ اصحاب كهف گريست و گفت: من هشتمين آن هفت نفرم. با من اينگونه نكنيد... آيا كتاب خدا را نخوانده‌ايد؟... آيا نمي‌دانيد پروردگار از من چگونه به نيكي ياد مي‌كند؟ هزار سال پيش از اين خوي سگي‌ام را كشتم و پليدي‌ام را شستم. امروز از غارم بيرون آمدم كه بگويم چگونه سگي مي‌تواند به آدمي بدل شود، اما ديدم كه چگونه آدمي بدل به دام و دد شده است.

15,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما