در جستجوي عشق زندگي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

چيزي در زندگي همتاي تجربه كردن عشق و زندگي شادمانه يك زن و مرد با يكديگر نيست. چه زيباست اگر بتوانيد زندگي خود را با كسي سهيم شويد كه بيش از هر كس در دنيا او را دوست داريد. چه زيباست با كسي ازدواج كنيد كه مانند شما بينديشد، مثل شما دوست بدارد و به اندازة شما براي موفقيت ازدواجش تلاش كند و از همه مهم‌تر شما را دوست بدارد و به رشد و تعالي و افزايش حرمت شما كمك كند. وقتي كسي را با اين مشخصات پيدا مي‌كنيد رؤياي تجربه كردن عشق عميق و موفقيت كامل در دسترس‌تان قرار مي‌گيرد. اين كتاب حاوي ده اصل پيشنهادي است كه خلاصه‌اي از آخرين پژوهش‌هاي علمي و تعليمات خردمندانة سنتي است. با رعايت اين اصول امكان انتخاب مدبرانة كسي را كه مي‌خواهيد عمري را با او زندگي كنيد افزايش مي‌دهيد و شرايطي را فراهم مي‌سازيد تا به ازدواج شاد و ماندگار برسيد.

45,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما