حق مادرزاد


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

تندرستي آدمي با طبيعت پيوندي ناگسستني دارد؛ ارتباط ما با طبيعت بخشي از ميراث زيست‌شناختي‌مان است. در اين كتاب جذاب، يكي از پيشگامان زيست‌گرايي به‌مثابه‌ي مطالعه‌ي گرايش ذاتي آدمي به طبيعت، نخستين گزارش جامع را درباره‌ تأثير نيرومند طبيعت بر زندگي ما به بحث مي‌گذارد. استيون كلرت بر آن است كه استعدادهاي ما در انديشيدن، احساس كردن، ارتباط برقرار كردن، آفريدن و يافتن معنا بستگي تام دارد به نسبت ما با طبيعت. و قطع ارتباط و بيگانگي روزافزون ما با جهان طبيعي حاكي از آن است كه ما چه اندازه نقش بي‌بديل طبيعت را ناديده گرفته‌ايم. او با بهره‌گيري از مهم‌ترين يافته‌هاي علمي، همراه با تجربيات و نظرگاه شخصي خود، نسبت طبيعت را با اساسي‌ترين مفاهيم حيات انساني همچون خرد و نفرت و بهره‌كشي و معنويت و كودكي و جز آن‌ها مي‌كاود و بر اين باور است كه تمايل ذاتي ما به طبيعت محصول نياز ذاتي ما به آن است كه در طي تاريخ تكاملي‌مان شكل ‌گرفته است. اما اين تمايل ذاتي نيز مانند ديگر تمايلات انساني كه معناي انسان بودن از آن‌ها درك و دريافت مي‌شود، بايد آموخته شود تا كاركردش به چشم بيايد.

140,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما