روح و زندگي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب، مجموعه‌اي از تحليل‌ها و بازانديشي‌هاي يونگ است كه توسط خود او صورتبندي شده و در مجموع با حوزه‌هايي از مهم‌ترين عرصة وجود انسانيت پيوند دارد. موضوعات ارائه شده عبارتند از: جوهر و فعاليت روان، انسان در روابط خود (پزشك و بيمار، مرد و زن، جواني و پيري، فرد و اجتماع و ...)، قلمرو ارزش‌ها و چيزهايي غايي (شكل‌گيري شخصيت، تقدير، مرگ و نوسازي، راه به سوي خدا). خواننده مي‌تواند هريك از بخش‌ها را به ميل خود مطالعه كند و پي‌گير انديشه‌اي باشد كه در بازتاب‌هاي فكري خويش دربارة اوج زندگي، مفهوم و ارزش رنج تجربه بر مبناي شناخت و آگاهي از شرق و غرب، روان‌شناسي و كيمياگري، غني است.

135,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما