آخر خط


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

مثل يك معجزه بودي براي من براي تمام آن‌چه تا امروز داشته‌ام و شده‌ام تو آمدي و با نگاهت به زندگي زندگي‌ام را سراپا در هم ريختي. نه! مطمئن باش كه من تنها و تنها آنچه را در وجود تو پنهان شده بود يافتم و گرد از آن زدودم من گوهر گم‌شده‌ات را صيقل دادم و وادارت كردم خودت را بيابي. شايد هم اين معجزه عشق است، نه آدم‌ها كه بيابند همديگر را و بر هم اثر بگذارند چون جوانه از دل پنهان خاك سربرآرند و ببالند و پيدا شوند. ديگر اين پايان دنيا نيست اين آغاز عشق است در آخر خط يك خط كه تنها با معجزه عشق جان مي‌گيرد.

69,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما