اين‌ها همه يعني چه (درآمدي بسيار كوتاه به فلسفه)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

آيا ما واقعا اراده آزاد داريم؟ چرا بايد اخلاقي باشيم؟ بين ذهن و مغز چه ربط و نسبتي وجود دارد؟ آيا زندگي پس از مرگ وجود دارد؟ چه احساسي بايد نسبت به مرگ داشته باشيم؟ در جهاني كه ميلياردها سال نوري امتداد يافته است، آيا مي‌توانيم كاري انجام دهيم كه واقعا اهميت داشته باشد؟ آيا اصلا اهميتي دارد كه زندگي ما در مقياس كيهاني بي‌اهميت است؟ علل نابرابري در جوامع كدامند؟ آيا مي‌توان اين نابرابري را از بين برد؟...

45,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما