چرا به علم اعتماد كنيم


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

آيا پزشكان واقعاً مي‌دانند چه مي‌گويند وقتي به ما مي‌گويند كه واكسن زدن خطري ندارد؟ آيا بايد حرف متخصصان اقليم‌شناسي را باور كنيم كه درباره خطرات گرمايش جهاني هشدار مي‌دهند؟ چرا بايد به علم اعتماد كنيم آن هم وقتي سياستمداران ما چنين اعتمادي ندارند؟ چگونه معرفت علمي (و خودمان) را از شر كساني حفظ كنيم كه علم منافعشان را تهديد مي‌كند؟ در عصر اخبار جعلي و حقايق شبه علمي و در دوره‌اي كه ايدئولوژي و نظرات شخصيِ غيرعلمي روي دست شواهد تجربي و روش علمي بلند شده است، علم چه جوابي دارد؟ چرا، چگونه و در چه زماني مي‌توان يا نمي‌توان به علم اعتماد كرد؟ چرا معرفت علمي را خصوصيت اجتماعيش قابل اعتماد مي‌كند؟ چگونه به حقيقت دست مي‌يابيم؟

200,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما