فيل را بخور


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

همان‌طور كه فشار دائمي روي سكان لازم است تا كشتي در مسير درست باقي بماند؛ اين كتاب به 52 درس كاربردي براي خودسازي تقسيم شده تا هر هفته در طول يك سال از زندگي‌تان را با تغييراتي كه دنبالش هستيد، پربار ساخته و شما را در مسير پيروزي قرار دهد. در هر بخش مفهومي تازه ارائه شده؛ در پايان هر فصل، داستاني درباره اين مفهوم بيان گرديده و نكات كليدي و گام‌هاي كاربردي براي عملي كردن اين مفهوم در زندگي پيشنهاد شده است. پس در زمانت و پول‌تان صرفه‌جويي كنيد و آموزش‌هاي لازم را از كسي فرا بگيريد كه سال‌هاي سال به هزاران نفر از رهبران و صاحبان تجارب‌هاي بزرگ دنيا كمك كرده است تا موفق شوند و موفق بمانند.

45,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما