خبر به دورترين نقطه جهان برسد (مجموعه شعر)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

خبر به دورترين نقطه جهان برسد. نخواست او به من خسته - بي‌گمان - برسد. شكنجه بيشتر از اين؟ كه پيش چشم خودت. كسي كه سهم تو باشد به ديگران برسد. چه مي‌كني؟ اگر او را كه خواستي يك عمر. به راحتي كسي از راه ناگهان برسد... رها كني برود از دلت جدا باشد. به آن كه دوست‌ترش داشته به آن برسد. رها كني بروند و دو تا پرنده شوند. خبر به دورترين نقطه جهان برسد. گلايه‌اي نكني بغض خويش را بخوري. كه هق‌هق تو مبادا به گوششان برسد. خدا كند كه... نه! نفرين نمي‌كنم كه مباد. به او - كه عاشق او بوده‌ام - زيان برسد. خدا كند فقط اين عشق از سرم برود. خدا كند كه فقط زود آن زمان برسد.

20,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما