جنس دوم 1 (2 جلدي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در آكسفورد... دانشجو بودم كه جنس دوم را خواندم. اين كتاب زندگي‌ام را دگرگون كرد... براي نخستين‌بار، ديگر با فكرم در تنهايي زندگي نمي‌كردم، صداهايي با من از نابرابري‌ها سخن مي‌گفت، تجربه‌هايش را برايم نقل مي‌كرد. كتابي بسيار رهايي بخش بود كه سازش با دنياي نرينه را رد مي‌كرد... آن را درهم مي‌شكست... سيمون دوبووار به روي زنان امريكا، همچنان كه به روي زنان جهان، دري گشوده‌ بود... . كيت‌ميلت، مبارز برابري حقوق زنان

قیمت محصول:

147,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما