جنگ عشق آدم‌ها


:ویژگی‌های محصول


شرح:

وقتي زمان مي‌گذرد، آنچه امروز رخ داده، در ذهن آيندگان مانند يك داستان خواهد بود. اين چنين است كه برخي حقايق داستان مي‌شوند و داستان‌هايي از حقايقِ گذشته سخن مي‌گويند. اين كتاب حكايت مردمي است كه به تمدن‌شان افتخار مي‌كردند تا حدي كه خود را از تدبير و سياست بي‌نياز مي‌دانستند؛ حقيقتي تلخ از شكستِ شهرِ آباد و مغرور نيشابور در مقابل قومي كه گرچه سابقه‌ي تربيت و فرهنگ نداشتند، اما خود را برحق و ناجي مردم ستمديده در مقابل دروغگويان مي‌دانستند. شايد از آنچه در مورد قوم مغول نمي‌دانستيد به شگفت آييد. شايد از آنچه بر مردمِ سرزمين‌مان گذشته اندوهگين شويد. اما خواهيد ديد با تمام رنج‌هاي تاريخ، زنان به مدد عشق زشتي‌ها را به زيبايي‌ها تبديل كرده‌اند. اين كتاب همچنين داستان زنان و مرداني است كه زنده ماندند تا ايران زنده بماند. گرچه تمام شخصيت‌هاي عادي داستان تخيلي هستند، اما سير حوادث مطابق با تاريخِ ثبت‌شده رخ داده است. شخصيت‌هاي سياسيِ نامبرده و مكان‌ها، به همين نام در تاريخ وجود دارند و آداب و رسومِ اقوام مطابق واقعيت و تاريخ به تصوير كشيده شده است. چاره‌اي جز اين نبود؛ تاريخ نام مردمان عادي و حالِ آنان را ناديده مي‌گيرد.

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: