گام‌هاي كوچك براي موفقيت‌هاي بزرگ


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

آنتوني رابينز موسس و رئيس موسسات آنتوني رابينز است كه هدف اين موسسات ياري مردم در نيل به موفقيت‌هاي شخصي و حرفه‌اي مي‌باشد. وي علاوه بر آگاهي از زواياي مختلف روان آدمي با ويژگي‌هاي جسماني و فيزيولوژيك نيز بيگانه نبوده و معتقد است رشد و شكوفايي استعدادهاي آدمي در گرو تعاملي سازنده ميان اين دو بعد وجود انسان است. كتاب حاضر داراي 12 فصل مشتمل بر 365 نكته آموزنده است. نكاتي كه سعي دارد با ارائه مثال‌هاي گوناگون و تجربيات افراد مختلف، ديدگاه نويني را به زندگي پديدار سازد. اين كتاب فرصتي خوب براي ياري به افرادي است كه سعي در بهبود زندگي دارند و با آغوشي باز از ديدگاه‌هاي شخصي ديگران استقبال مي‌كنند.

16,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما