شاه‌كليد ثروت


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

شاه كليد ثروت وسيله مبتكرانه‌اي‌ست كه دارندگانش مي‌توانند قفل همه مشكلات‌شان را با آن باز كنند. قدرت جادوي آن از قدرت چراغ جادوي علاءالدين هم بيشتر است. دري به سوي سلامتي مي‌گشايد. دري به سوي عشق و علاقه. و با بروز منش و صفات شخصيتي كه به دوام روابط مي‌انجامد، دري به سوي دوستي. روشي ارائه مي‌كند كه به كمك آن هر سختي، هر شكست، هر نااميدي، هر قضاوت اشتباه و هر باختي در گذشته به ثروتي گرانبها تغيير ماهيت مي‌دهد. به همه نااميدان جان تازه‌اي مي‌بخشد و فرمولي نشان‌شان مي‌دهد كه به كمك آن «به هوش بيايند» و با تكيه بر حالت ذهني كه ايمان ناميده مي‌شود، از مخزن عظيم خرد نامتناهي استفاده كنند. مردمان دون‌پايه را سربلند مي‌كند و به آن‌ها قدرت، شهرت و ثروت مي‌بخشد. ساعت زمان را به عقب برمي‌گرداند و به آن‌ها كه خيلي زود پير شده‌اند، روحيه جوان مي‌دهد. روشي براي استفاده تمام و كمال از قابليت‌هاي ذهن ارائه مي‌كند تا بتوان كنترلي چالش‌ناپذير بر احساسات قلبي و قدرت ذهني داشت.

115,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما