طرح‌واره‌درماني براي اختلال شخصيت مرزي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

خواندن اين كتاب براي متخصصيني كه خواهان كامل‌ترين و به‌روزترين درمان براي اختلال شخصيت مرزي هستند، از ضروريات است. يك كتاب راهنماي فوق‌العاده و بسيار كاربردي به همراه شرح جامع همه تكنيك‌هاي درماني، از جمله توصيفات و مصاحبه‌هاي باليني مبسوط با مراجعين. در اين كتاب، اثربخشي طرح‌واره‌درماني در يك كوشش كنترل‌شده تصادفي نشان داده شده است. در دسترس بودن اين كتاب در حال حاضر، گام مهمي محسوب مي‌شود. كتاب حاضر، اشاعه طرح‌واره‌درماني را تسريع خواهد كرد و نقطه عطفي براي ارزيابي‌هاي علمي بيشتر براي اثربخشي اين درمان محسوب مي‌شود. طرح‌واره‌درماني، يك روش درماني نويدبخش و بديع براي اختلال شخصيت مرزي است. اين كتاب كه به دست اعضاي گروهي نوشته شده كه خودشان مبدع طرح‌واره‌درماني هستند، موبه‌مو به شما مي‌گويد چگونه اين روش را به كار ببنديد. بالينگران استفاده از اين كتاب را مفيد خواهند يافت.

30,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما