سفر زندگي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

«لوئيز ال. هي» نويسندة پرآوازة جهان و آموزگار ماوراءطبيعه، در اين كتاب، به جريانات فشارزايي مي‌پردازد كه كه ما در سراسر زندگي‌مان با آن مواجه مي‌شويم، رشد كردن، روابط، كار، معنويت، دورة سالمندي، مرگ، ... و بسياري از مشكلات، ترس‌ها و چالش‌هايي كه اين مسير به همراه دارد.

قیمت محصول:

13,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما