آيا انسان پيروز خواهد شد


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب «آيا انسان پيروز خواهد شد؟» نوشته ي «اريك فروم» را «عزت الله فولادوند» به فارسي برگردانده است. اين كتاب در هفت فصل تدوين شده است. برخي مقدمات كلي، ماهيت نظام شوروي، آيا هدف اتحاد شوروي سلطه ي جهاني است؟، معنا و كاركرد ايدئولوژي كمونيست، مسآله آلمان، مساله چين و پيشنهادهايي براي صلح عنوان فصل هاي كتاب حاضر است. در بخشي از مقدمه به قلم مترجم آمده است: «در 1950 ويليام فاكنر در خطابه اي به مناسبت پذيرش جايزه ادبي نوبل اعلام كرد: تراژدي ما امروز ترسي جسمي و جهاني و همگاني است...ديگر از مشكلات روح سخني نيست. تنها اين سؤال است كه كي از هم پاشيده خواهيم شد؟ او سپس به مردان و زنان جواني كه قلم در دست مي گيرند هشدار داد كه بدون اين حقايق هر داستاني ناپايدار و محكوم به نيستي است و نويسندگان تا اين ها را دوباره نياموزند چنان خواهند نوشت كه گويي در ميان آدميان ايستاده اند و انقراض انسان را مي نگرند... عنوان اين كتاب از خطابه ي فاكنر گرفته شده است. اما جمله ي فاكنر اخباري است و از يقيني حكايت مي كند كه از جان هنرمند برآمده است؛ جمله ي فروم استفهامي است و شك متفكر را در گير و دارهاي سخت و سرد عالم سياست نشان مي دهد. "آيا انسان پيروز خواهد شد؟" كتابي است كه در تنگناي نگراني از وضع كنوني جهان نوشته شده است – دلهره اي كه چهار ركن آن مسخ سوسياليسم، لگام گسيختگي سرمايه داري، آينده ي جهان سوم و مسابقه ي تسليحاتي است. پژوهنده ي مضطرب هر يك از اين مسائل را پيش مي كشد و باز با كابوس پرسش فاكنر روبه رو مي شود.»

69,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما