قفل‌گشايي ناخودآگاه (مقالات منتخب حبيب دوانلو )


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

قفل‌گشايي ناخوآگاه مجموعه‌اي منتخب از مقالات دوانلو است كه در 12 فصل سازمان‌دهي شده است و برخي از عمده‌ترين مباحث ISTDP را پوشش مي‌دهد. فصل اول به تشريح چگونگي مهار مقاومت در بيماران به شدت مقاوم مي‌پردازد. در فصل دوم، كار آغاز شده در فصل اول پي گرفته مي‌شود و در حوزه‌هاي مختلف روابط بين‌فردي بسط و گسترش داده مي‌شود. فصل سوم و چهارم، كاربرد روان‌درماني پويشي كوتاه‌مدت فشرده در بيماران افسرده به شدت مقاوم را تشريح مي‌كند. فصل پنجم، مراحل قفل‌گشايي ناخوآگاه يا همان ترتيب پويشي‌محوري را تشريح مي‌كند. در فصل هفتم، مولف همراه با بازنگري مفاهيم رويكرد ساختاري - نهاد، من، من برتر - تظاهرات باليني آسيب‌شناسي من برتر را با مقايسه 5 بيمار قبلا تحليل شده، از نظر رفتار خود - تخريب‌گر، تكان‌هاي زيربنايي خشونت‌آميز و قتل خواهانه، احساسات گناه و سوگ عميق، و ضعف شخصيت نشان مي‌دهد. فصول نهم و دهم، ترتيب پويشي محوري، قفل‌گشايي عمده ناخودآگاه، و سير درمان آزمايشي 1 بيمار دچار آسيب‌شناسي منشي آزارطلبانه را توصيف و تشريح مي‌نمايد. فصول يازدهم و دوازدهم، فن قفل‌گشايي ناخودآگاه در بيماران دچار اختلالات عملكردي را در دو بخش بازسازي دفاع‌هاي من و مشاهده مستقيم ناخودآگاه پويشي تشريح مي‌كند. اميدواريم ترجمه اين كتاب و كتب مشابه بتواند اهالي سلامت روان را بيش از پيش با درمان‌هاي پويشي آشتي دهد و زمينه‌ مشاركت فعال‌تر آنان را در اين حوزه فراهم آورد.

145,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما