كهن الگوهاي يونگي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

انسان در حال گذار از كودكي به بلوغ است و بلوغ با خودش جهاني نو با مسائلي نو ‌پديد مي‌آورد. يكي از اين مسائل، گشودن فضاي تازه‌اي به نام ”دانش ميان‌رشته‌اي“ است. اين كتاب با شناخت از مفهوم كهن‌الگو در انديشه يونگ و ناتماميت در انديشه گودل، رهيافت يا تجربه‌اي است براي فرارفتن از ”جهان‌هاي متعارف“....

قیمت محصول:

95,000 تومان


نظرات شما: