نبرد من


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در روزگار تيره و تار پس از شكست آلماني‌ها در جنگ جهان اول و همزمان با برآمدن سايه نااميدي و ياس بين آلماني‌ها، مردي پس از شكست كودتايش در زندان نشسته بود و كتابي را مي‌نوشت؛ كتابي كه قرار بود بعدها مبناي انديشه رايش سوم شود و جهان را درنوردد. اين كتاب را كه آدولف هيتلر بين سال‌هاي 1924 و 1925 نوشت و بعدها تا 1945 بارها در آن تجديدنظر كرد، بسياري چندان جدي نپنداشتند و ادعاي مطرح در آن را خيال‌بافي خواندند. ولي در سي‌ام ژانويه 1933 حكومتي به قدرت رسيد كه هنوز هم معماهاي فراواني را در خود نهفته دارد. حل اين معماهاي تاريخي را تنها با دستيابي به متون اصيل تاريخي و بي‌هيچ پيش داوري مي توان دريافت.

قیمت محصول:

179,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما