نگاه در سکوت


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

عنوان انگلیسی این کتاب «سخنرانی‌ها و گفتگوها» است که در آن موضوعاتی از قبیل لذت، خشم، نفرت، ترس، آزمندی، تضاد، تیرگی و آشفتگی ذهن مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. «کریشنا مورتی» در تعالیم خود چند اصل کلی را در نظر دارد و تمام حرف او بر سر همین چند اصل است که به صورت‌های مختلف تکرار می‌شود. اما برای ویران کردن حصار ”خود“ در واقع یک راه عرضه می‌کند و هر چیز دیگری می‌گوید مقدمه‌ای است برای آموختن همان یک راه و آن هنر نگاه کردن به واقعیت است.

115,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: