نگاه در سكوت


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

عنوان انگليسي اين كتاب «سخنراني‌ها و گفتگوها» است كه در آن موضوعاتي از قبيل لذت، خشم، نفرت، ترس، آزمندي، تضاد، تيرگي و آشفتگي ذهن مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. «كريشنا مورتي» در تعاليم خود چند اصل كلي را در نظر دارد و تمام حرف او بر سر همين چند اصل است كه به صورت‌هاي مختلف تكرار مي‌شود. اما براي ويران كردن حصار ”خود“ در واقع يك راه عرضه مي‌كند و هر چيز ديگري مي‌گويد مقدمه‌اي است براي آموختن همان يك راه و آن هنر نگاه كردن به واقعيت است.

115,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما