گريز از آزادي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب دربارة مفهوم آزادي و دموكراسي صحبت مي‌كند و داراي هفت فصل با اين عناوين مي‌باشد: آيا آزادي مسئله‌اي رواني است؟ پيدايش فرد و ابهام مفهوم آزادي، آزادي در دوران رفورم، انسان نوين و دوراهي آزادي، مكانيسم‌هاي گريز، روانشناسي نازيسم، آزادي و دموكراسي.

قیمت محصول:

69,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما