خيره به خورشيد نگريستن (غلبه بر ترس از مرگ)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ترس از مرگ و اندوه حاصل از «فناپذير بودن»، در وجود همه ما انسان‌ها هست و نمي‌توان آن را انكار كرد. اين ترس، گاهي خود را به شكل مستقيم يا غيرمستقيم نشان مي‌دهد و زندگي ما را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. دكتر يالوم، در كتاب «خيره به خورشيد نگريستن» با بيان تجربيات روان‌درماني بيماران خود كه با اين مسئله دست به گريبان بوده‌اند و هم‌چنين مطرح ساختن تجربيات شخصي خود در زمينه مواجهه با مرگ و ترس از آن، راه‌كارهايي را براي مقابله با اين ترس به مخاطب خود ارائه مي‌دهد. با مطالعه اين كتاب، ديدگاه مخاطب نسبت به زندگي و هم‌چنين مرگ، دست‌خوش تغييرات اساسي و مثبتي خواهد شد.

قیمت محصول:

44,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما