شرحي بر تلويزيون لكان (درس‌گفتارهاي دوم)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

چند سال پيش كه براي نخستين‌بار تنها مصاحبه لكان به نام «تلويزيون» را به صورت دو زبانه (فرانسه و فارسي) به چاپ رسانديم، كتاب به سرعت ناياب شد. از همان سال‌ها كتاب را مبناي سلسله جلسات لكان‌خواني قرار داديم و از دل كار، درس‌گفتارهاي دوم درآمد كه محصول گروه «گسترش آموزه‌هاي لاكاني» است. بي‌گمان اين درس‌گفتارها نمي‌توانند ادعايي جز تكرار حقيقت فردي مدرس داشته باشند، چرا كه مطابق معمول، گفتمان در اين‌جا همان درس‌گفته‌هاي مدرس است كه از صافي درون او رد شده‌اند، با دال‌هاي او عجين شده و با فروتني هر چه بيشتر به گوش مخاطبان كلاس رسيده است. سركار خانم دكتر شريف‌زاده باني خير و پيشنهاددهنده ضبط و ثبت اين درس‌گفتارها بوده و از همان روزهاي نخست با تلاش در گردآوري و پاكسازي فايل‌ها، نيروي محركه اين كتاب هستند. كيفيت اين كتاب به آقاي دكتر خوريانيان تكيه دارد كه با دانش‌شان در حوزه روانكاوي و مهارت ويژه خود در امر ويراستاري علمي و ادبي و ريزبيني و دقت فراوان در انتخاب مسير ويرايش بجا، باني كاري در خور تحسين هستند. باشد كه ترويج و توسعه آموزه‌هاي لكان بتواند دري ديگر از گشادگي و آمادگي پذيرش نگاه‌هاي گوناگون بر حضور انسان در هستي را در ميهن عزيزمان بگشايد.

85,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما