نقطه كور (جهت‌گيري‌هاي ناشناخته ذهن ما)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

روان‌شناسان برجسته ي ماه زرين آر.بناجي و آنتوني جي. گرين‌والد در ((نقطه‌ي كور)) به بررسي تعصبات پنهاني پرداخته‌اند كه همه ي ما در طول زندگي و به دليل قرار داشتن در معرض نگرش هاي فرهنگي‌مان در زمينه‌ي سن، جنسيت، نژاد، قوميت، مذهب،طبقه‌ي اجتماعي، گرايشات جنسي، معلوليت و مليت در خود تجربه مي‌كنيم.بناجي و گرين‌والد با استفاده از روش تداعي غيرمستقيم، روشي كه شمه اي از تعصبات ناخودآگاه‌مان را در عمل به ما نشان مي‌دهد، به بررسي اين موضوع پرداخته‌اند كه ادراكات ما از طبقات اجتماعي چقدر مي‌توانند قضاوت هاي ما در مورد شخصيت، توانايي ها، و پتانسيل مردم را تحت تاثير قرار دهند.بناجي و گرين‌والد ضمن توضيحي واضح و ساده در مورد اين علم، نحوه ي عملكرد مغز،چگونگي استفاده‌ي آن از كليشه هاي متداول و نحوه‌ي ((پيشي گرفتن ما)) از دستگاه‌هايي كه بر آنها متكي هستيم را روشن ساخته‌اند و ((نقطه‌ي كور)) دعوتي قدرتمندانه، تفكربرانگيز و افشاگرانه براي درك ذهنمان و به دنبال آن منصفانه‌ تر رفتار كردن با اطرافيان‌مان است.

42,500 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما