عظمت خود را دريابيد


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

دكتر وين داير، با فلسفه‌اش كه ميليون‌ها نفر را در جهان برانگيخته، در اين كتاب به شما كمك مي‌كند تا دست در دست او به دنياي بيكران درون خود سفر كنيد، آن را بكاويد، به عظمت خود واقف شويد و سپس از آفرينش‌هاي پويا در زندگي‌تان بهره ببريد. در طول اين سفر برخي اصول و مفاهيمي از زندگي كه تا به حال در پس پردة ابهام پنهان بود، به راحتي بر شما آشكار خواهد شد. همچنين خواهيد آموخت كه چگونه احساسات و هيجانات منفي را از قلب و ذهن بزداييد، آلت دست رويدادهاي ناگوار و رفتارهاي نامطلوب ديگران نشويد و به راستي آزاد زندگي كنيد.

29,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما