پرسش‌گري سقراطي در روان‌درماني و مشاوره


:ویژگی‌های محصول


شرح:

يكي از ويژگي‌هاي اساسي شناخت‌درماني پرسش‌گري سقراطي است. درمانگر با طرح سوال‌هاي دقيق افراد را به جستجوي راه‌حل‌ها و انتخاب‌هاي جديد هدايت مي‌كند. پرسش‌گري سقراطي فرد را از ذهنيت خودآيند به سمت ذهنيت پرسش‌گر سوق مي‌دهد تا بتواند به ارزيابي عيني‌تر و دقيق‌تر از عقايد و باورهاي خود بپردازد.

قیمت محصول:

65,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: