شفاي زندگي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در گستره لايتناهي زندگي، جايي كه من هستم، همه چيز كامل و بي‌عيب و نقص است. ولي زندگي همواره در حال تغيير است، نه آغازي دارد و نه پاياني، فقط يك چرخه ثابت در گردش و باز هم در گردش ماده و تجربه است. زندگي هيچ وقت ثابت يا راكد نمي‌ماند، چون هر لحظه تازه و جديد است. با آن قدرتي كه مرا خلق كرده يكي هستم، و اين قدرت، توان خلق كردن شرايط خودم را به من ارزاني داشته است. من از دانستن اين صاحب اختيار ذهن خود هستم تا به طريقي كه مي‌خواهم آن را به كار گيرم و به وجد مي‌آيم. از افكار و جريانات قديم مي‌گذرم، چون هر لحظه زندگي يك نقطه شروع تازه است. همين زمان و مكان و همين لحظه يك نقطه شروع تازه براي من است. در دنياي من همه چيز رو به راه است.

قیمت محصول:

75,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما