شفاي زندگي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

لوييز ل.هِي نويسندة كتاب پرفروش شفاي زندگي، از رهبران بلند آوازة بين‌الملليِ «نهضت عصر نوين» است. پيام اصلي خانم لوييز هِي اين است: اگر مشتاق باشيم كه روي ذهن خود كار كنيم، تقريباً همه چيز را مي‌توان شفا داد. نويسندة اين كتاب، تجربه‌هاي بسيار و اطلاعات دست اولي دربارة شفا دادن دارد كه آن را در اختيار ما مي‌گذارد. وي در سخنراني‌ها و كلاس‌ها و تمرين‌هاي عملي‌اش، و حتي هنگامي كه به عنوان سخنران ميهمان بر صحنة تلويزيون ظاهر مي‌شود، مراحل عمليِ زدودن ترس و علل امراض را بيان مي‌كند. به عنوان مشاور مابعدالطبيعه، زندگيش را وقف ياري به ديگران مي‌كند تا خلاقيت خود را بازيابند و استعدادهاي خود را شكوفا كنند. از اين رو، شاگردانش مي‌توانند موانعي كه آنها را از تندرستي كامل يا خواسته‌هاي زندگي‌شان دور مي‌كند، از سر راه بردارند.

قیمت محصول:

70,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما