شفاي زندگي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

لوييز ل.هِي نويسندة كتاب پرفروش شفاي زندگي، از رهبران بلند آوازة بين‌الملليِ «نهضت عصر نوين» است. پيام اصلي خانم لوييز هِي اين است: اگر مشتاق باشيم كه روي ذهن خود كار كنيم، تقريباً همه چيز را مي‌توان شفا داد. نويسندة اين كتاب، تجربه‌هاي بسيار و اطلاعات دست اولي دربارة شفا دادن دارد كه آن را در اختيار ما مي‌گذارد. وي در سخنراني‌ها و كلاس‌ها و تمرين‌هاي عملي‌اش، و حتي هنگامي كه به عنوان سخنران ميهمان بر صحنة تلويزيون ظاهر مي‌شود، مراحل عمليِ زدودن ترس و علل امراض را بيان مي‌كند. به عنوان مشاور مابعدالطبيعه، زندگيش را وقف ياري به ديگران مي‌كند تا خلاقيت خود را بازيابند و استعدادهاي خود را شكوفا كنند. از اين رو، شاگردانش مي‌توانند موانعي كه آنها را از تندرستي كامل يا خواسته‌هاي زندگي‌شان دور مي‌كند، از سر راه بردارند.

125,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما