زنان شيفته (روانشناسي محبت بي‌تناسب)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اگر شما هم درگير همسري هستيد كه فكرو ذكرتان را به خود مشغول كرده، بدانيد كه ريشه‌هاي اين مشغله ذهني به جاي عشق هراس بوده است. زناني كه اضطرار گونه و بيش از حد تناسب محبت مي‌كنند پر از هراس هستند، هراس از تنها شدن، هراس از اينكه كسي آنها را دوست نداشته باشد، هراس از اينكه ارزشمند نباشند، ناديده انگاشته شوند و فراموش گردند. ما عشقمان را ارزاني مردها مي‌كنيم به اين اميد كه به پايان هراس برسيم. اما اگر محبت توليد محبت متقابل نكند به هراسمان اضافه مي‌شود. وقتي با روشي كه انتخاب كرده‌ايم به خواسته خود نمي‌رسيم بيشتر محبت مي‌كنيم و گرفتار عشق بي‌تناسب مي‌شويم.

33,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما