براي رماني نو


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

دنياي آلن رب‌گريه دنياي پر رمز و رازي است. خوانندگاني با آثارش آشنايي دارند مي‌دانند كه در چهارچوب "رمان نو" هيچ اصولي كه در رمان‌هاي معمولي وجود دارد رعايت نمي‌شود. آنچه كه در اين كتاب مورد نظر اوست، دنياي پرخشونت و درد منشانه‌اي است كه آدم‌هاي قرن 21 به دست خودشان دارند زيستگاهشان را نابود مي‌كنند. حرف اول را سرمايه مي‌زند كه فرايندش توليد و مصرف است و براي پياده كردن آن در همه زمينه‌ها، كه سياست، كه اجتماع و چه اخلاق از هيچ اقدامي، آدم‌كشي، دزدي، تجاوز و خشونت و شكنجه فروگذار نمي‌كند.

28,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما