عامل تغيير باش نه قرباني تقدير (جلدسوم)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در مسير يك رنگين‌كمان قدم بردار درمسير يك آواز به پيش برو وهمه‌چيز در رابطه با تو زيبا خواهد بود براي بيرون آمدن از هر غباري در مسير رنگين‌كمان راهي وجود دارد اما به ياد بسپار براي ساختن يك رنگين‌كمان هم به آفتاب نياز است، هم به باران!

قیمت محصول:

7,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما