اصول موفقيت (آنچه هر رهبري بايد بداند)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اغلب ما مشتاقيم كه موفق شويم، اما آيا مي‌دانيم چه اقداماتي سبب مي‌شوند كه به اين موفقيت دست پيدا كنيم؟ آيا مي‌دانيد كه در مسير درست حركت مي‌كنيد؟ موفقيت براي هر شخص مقوله‌اي متفاوت است اما اصول سفر تفاوتي نمي‌كند. در اين كتاب جان ماكسول اجزا و اركان موفقيت را توضيح مي‌دهد. او در اين كتاب ساده و مختصر توضيح مي‌دهد كه موفقيت چه معنا و مفهومي دارد.

22,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما