وقتي خداوند به تو چشمك مي‌زند


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

چشمك‌هاي خداوند كه در اصل پيام‌هايي كوچك در سير و سفر زندگي هستند، به تو تلنگر مي‌زنند تا در مسيري كه مخصوص تو طراحي شده است گام برداري. اين كتاب پل ارتباطي ساده‌اي است براي كشف خودت. در بخش اول، چشمان تو به سوي راه‌هاي شگفت‌انكيزي باز مي‌شود كه قدرتي بالا و كيهاني دارد و در زندگي‌ات مشغول به كار است. در بخش دوم راه‌هايي ياد مي‌گيري كه با استفاده از اتفاقات، زندگي ات را غني كني. بخش سوم به سرگذشت‌هاي جالبي در تمام جنبه‌هاي زندگي اختصاص دارد. تا سيروسفرشگفت‌انگيزت را آغاز كني.

12,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما