روان‌درماني تحليلي مبتني بر روابط ابژه‌اي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

نظريه روابط ابژه‌اي يكي از چهار رويكرد اصلي در روان‌تحليل‌گري است كه به خاطر وجود برخي اصطلاحات روان‌پويشي و نيز اصطلاحاتي كه بعدها توسط واضعان اين نظريه ابداع شد، فهم نظري و كاربرد آن دشوار است. لذا اين اثر مي‌تواند در كنار ساير كتاب‌ها در اين زمينه، به فهم بهتر اين نظريه و كاربرد باليني آن كمك كند. اين كتاب نظريه روابط ابژه‌اي را به شيوه‌اي ساده و موجز ارائه مي‌دهد و كاربرد آن را در محيط‌هاي باليني قابل درك مي‌كند. علاوه بر اين، قلم نويسنده، به سبكي داستان‌گونه، چيزي شبيه به هدايت يك موقعيت درماني واقعي است و گفتگوهاي ميان درمانگر و بيمار در سراسر كتاب به منظور مصور ساختن موقعيت‌‌هاي معمول باليني آورده شده است. آلن فرانكلند، خود يك روان‌پزشك در بيمارستان عمومي است و به چنين محيط‌ها و موقعيت‌هاي باليني اشراف دارد.

60,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما