دفتر يادداشت‌هاي برادران كارامازوف


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

دفتر يادداشت‌هاي برادران كارامازوف در واقع طرح نسخه اوليه اين رمان است. گفته‌هاي رمان و گفته‌هاي دفتر يادداشت‌ها عمدتا يكي است. برخي از طرح‌هاي اوليه صحنه‌ها در دفتر يادداشت‌ها با نسخه نهايي، حتي از نظر زبان شناختي، تقريبا يكسان است. تفاوت بين يادداشت‌ها و رمان، تفاوت بين عرضه طرح اوليه و تحقق يك اثر كامل است، تفاوت بين مفاهيم و تحقق دراماتيك مفاهيم. در بيشتر موارد، بين يادداشت‌ها و رمان، رابطه دقيق روان‌شناختي و هوشمندانه‌اي وجود دارد؛ مفاهيم پيراسته مي‌شود و روابط ساختاري كشف، مطرح و پيچيده‌تر مي‌شوند. داستايفسكي در يادداشت‌ها مي‌داند كه در پي بيان چه چيزي است؛ اما صرفا با اتكا بر دانسته‌هايش همه معاني تلويحي و ضمني را نمي داند، هم از نظر فرم و هم از نظر محتوا.

198,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما