واضح انديشيدن (راهنماي تفكر نقادانه)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب يك درسنامه تفكر نقادانه است. ژيل لوبلان، پيش از آنكه كتاب واضح انديشيدن را بنويسد، تفكر نقادانه را براي بيش از 7000 دانشجو تدريس كرده است. همين پيشينه موجب شده كه كتاب از اين ويژگي‌ها برخوردار شود: (1) متن روشن و شفاف (2) استفاده از ابزارهاي گوناگون (مثال‌ها، نمودارها، جدول‌ها، و كادرهاي بازنگري) براي توضيح و برجسته كردن نكته‌ها و مفهوم‌هاي كليدي، (3) استفاده «واژه‌نامه توصيفي» در پايان كتاب براي توضيح واژگاني كه احتمالا براي خواننده جديدند، و (4) عرضه تمرين‌هاي متنوع (تمرين عادي، تمرين ارزيابي، و تمرين كاوش و نگارش) براي اطمينان از ورزيده شدن خواننده در كاربرد مفاهيم كتاب.

24,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما