درمان


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

درمان داستان زندگي روزمره ماست داستان كساني كه دوست‌شان داريم دروغ‌هايي كه مي‌گوييم تغييراتي كه در زندگي ما رخ مي‌دهند و غم‌هايي كه تحمل مي‌كنيم. در نهايت اين داستان‌هاي واقعي به ما نشان مي‌دهند چگونه بخش‌هايي از وجودمان را به فراموشي مي‌سپاريم و چگونه آن‌ها را باز مي‌يابيم. كتاب حاضر برش هوشمندانه‌اي است از زمان زندگي تجربه شده (اثر استيون گروس)

23,000 تومان


همراهش خریداری شده


نظرات شما