تغيير (هدف زندگي خود را بيابيد)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

براي زندگي انسان سه مقطع مهم وجود دارد كه انسان در اين دنيا بايد از اين سه مقطع و پله بالا برود تا به كمال و سعادت حقيقي خود دست يابد. حيات طبيعي بشري، حيات معقول انساني و حيات عرفاني الهي. انسان ابتدا هويت بشري و حيات طبيعي دارد و سپس در صورتي كه در مسير حركت ظهوري قرار بگيرد، با كسب دانش و تفكر در مسايل اساسي حيات، وارد زندگي معقول انساني مي‌شود و همگام با زندگي عقلاني با عبادت و ارتباط با خداوند، يعني حيات عرفاني، هويت الهي خويش را احياء و به بالاترين مرتبه زندگي و سعادت خواهد رسيد. بنابراين انسان زندگي طبيعي و عقلاني نيز دارد، ولي از آيه‌اي كه هدف خلقت انسان را بيان مي‌كند، استفاده مي‌شود كه حتي هدف زندگي طبيعي و عقلاني انسان، رسيدن به ‹‹ زندگي عرفاني›› يعني عبادت خداوند است و آدمي در حقيقت در اين عرصه شكوفا مي‌شود و به هدف نهايي زندگي خويش مي‌رسد.

9,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما