اينجا (مجموعه شعر)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

فكري به سراغم آمد، براي شعري كه مي‌تواند كوتاه باشد يا بلند؟ گفتم خب، كمي بمان، گپي بزنيم، برايم كمي بيشتر از خودت بگو، كمي در گوشم زمزمه كرد. گفتم خب پس داستان اين است، چه جالب! خيلي وقت است كه اين موضوعات بر قلبم سنگيني مي‌كند. ولي شعري درباره آن‌ها؟ نه، گمان نكنم...

14,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما