روزنه (مجموعه آموزشي شعر)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب حاصل احساس نياز بوده است به يك متن آموزش شعر مختصر ولي جامع، تا هم شاعران جوان را به كار آيد و هم ديگر كساني را كه در پي شناختي اجمالي از شعر و عناصر آن هستند . بر آن بوده‌ايم كه شرح قواعد و مسايل فني شعر، با تحليل‌هاي زيبايي شناسي از آن‌ها همراه باشد تا از سويي شكل آموزشي اثر حفظ شود و از سويي جوانب هنري و ذوقي را فرو گذاشت نكرده باشيم.

69,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما