نظريه و كاربست مشاوره و روان‌درماني (ويراست نهم 2013)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب براي درس مشاوره و روان‌درماني دانشجويان دوره ليسانس و بالاتر رشته‌ها روانشناسي، مشاوره، خدمات انساني و حرفه‌هاي سلامت روان در نظر گرفته شده است. در آن مفاهيم و كاربست‌هاي اساسي نظام‌ها درماني امروزي بررسي شده و به مسايل اخلاقي و حرفه‌اي در كاربست مشاوره پرداخته مي‌شود. هدف كتاب اين است كه به دانشجويان آموخته شود تا خردمندانه از بين نظريه‌ها و فنون گوناگون انتخاب خود را انجام دهند تا به كمك شود كه سبك خاص خود را در مشاوره به وجود آورند.

300,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما