زندگي در پيش رو


:ویژگی‌های محصول


شرح:


او بچه‌يي‌ست كه مي‌بيند، خوب هم مي‌بيند. تيز هم مي‌بيند و همه را هم ضبط مي‌كند. هم‌صحبت‌هايش يك پيرمرد مسلمان عاشق قرآن و عاشق ويكتور هوگو است و يك زن پير زن درد‌مند. هر چند با بچه‌ها حرف مي‌زند و بازي مي‌كند، اما با آن‌ها يكي نمي‌شود. در مجاورت آن‌ها بچه نمي‌شود. او بچه‌يي‌ست ساخته نويسنده. اما بچه‌يي به شدت پذيرفتني و دوست داشتني. كتاب نيز به هم‌چنين. در بيست صفحه اول كتاب، محمد مي‌خواهد همه چيز را به سرعت بگويد؛ پس درهم و برهم حرف مي‌زند. مي‌خواهد مثل بزرگ‌ترها حرف بزند؛ پس گنده‌گويي به سبك بچه‌ها مي‌كند. جمله‌بندي‌هايش گاه از لحاظ دستوري غلط است حرف‌ها و مثال‌هايش گاه، در كمال خلوص نيست، پرت و عوضي است! و گاه درك نشدني. به همين دليل ذهن خواننده در آغاز كمي مغشوش مي‌شود اما بعد به روش گفتار او عادت مي‌كند، و تمام پراكنده‌گويي هاي گاه گاه محمد را راحت مي‌پذيرد.

قیمت محصول:

68,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما